Bij deze uit de VS afkomstige wedstrijd wordt er op statische stalen doelen geschoten (Steel Challenge). Wij hebben de doelen vervangen door kartonnen schietschijven waarbij het de kunst is om deze (5 per serie) zo snel mogelijk te raken, daarom kunnen we spreken van een Speed Challenge.
Het lijkt misschien gemakkelijk maar… als je in een concurrerend tempo wil deelnemen !

De 5 doelen hebben dezelfde opstelling gedurende een erkende wedstrijd over de ganse dag, maar kunnen verschillen per wedstrijddag. Voor deelnemende clubs is de afstand (breedte) van de doelkaarten vastgesteld op:

5 schietbanen (maximum) en 2 schietbanen (minimum).
Er worden 5 wedstrijden per jaar ingericht, waarvan 4 tellen voor de eindscore. Er zijn geen voorschietingen van toepassing.
Een sessie bestaat uit 5 series. De tijd van iedere serie wordt samengeteld en vormt de eindscore.
De schoten worden geregistreerd met een timer die de eindtijd aangeeft.
Alle series worden individueel geschoten met hetzelfde wapen, er wordt geen herhaling van een serie toegestaan bij een kogel in de loop, een ketser en mechanisch defect aan het wapen geven een uitzondering, de gestarte serie wordt dan terug hernomen vanaf het begin.

Uitpakken van het wapen en benodigde munitie op een tafel die geplaatst is op 15 meter van de doelen. Holsters zijn niet van toepassing, er zijn geen verplaatsingen met een wapen.

De schutter maakt zich klaar op de vuurlijn om de l ste serie van 5 te starten.
Na het bevel “laden” worden er 5 patronen in de trommel of lader geplaatst. Er wordt gewacht op het start signaal in de schiethouding en het wapen in 45° richting doelkaarten. De schutter is vrij om het wapen te hanteren vanaf start positie met één of beide handen.

De afmetingen van de doelen zijn 17 X 17.
Er wordt gestart van links naar rechts in volgorde van 1 3 5 terugkerend voor 2 4.

 • Start positie: Schutter staat en start achter de tafel aan de vuurlijn.

 • Start & tijd: Gebruik van een Pro-Timer

 • Procedure: Een volledige sessie bestaat uit 5 series. De tijden van de 5 series worden samengeteld.
  Indeling kaart: zwart (center)= l sec. aftrek van de tijd. wit (de rest van kaart)= tijd gelijk. misser (buiten de kaart)= 5 sec bij de tijd. Verkeerde volgorde aanschieten doelen= 10 seconden bij de tijd.  Starten voor beginsignaal = 5 seconden bij de tijd.

 • Wapens & Kwalificatie: Pistool & Revolver vanaf kaliber .22 tot .45 ACP.
  Pistool: .32 – .38 – .38 super – 9mm – 45ACP
  Revolver: .38sp – 45ACP
  Pistool & Revolver: .22

 • Arbiters: Begeleiden de wedstrijd en treden op bij niet naleving van de reglementen.

 • Beste plaats: Kortste tijd over 5 series.

Download PDF met omschrijving

Sfeerbeelden speed challenge