Vanwege het voltallig bestuur en mezelf heet ik u van harte welkom in onze schuttersvereniging.

Ik besef dat in een nieuwe vereniging je intrede doen een drukke aangelegenheid kan zijn.
Je moet formulieren invullen, documenten halen op de gemeente, wellicht ook naar de dokter gaan voor een medisch attest en tegelijkertijd het reilen en zeilen in de club eigen maken.

Dit is in alle sportverenigingen zo maar bij ons komt er ook een ander zeer belangrijk aspect aan de orde namelijk de VEILIGHEID.

Uiteraard omdat wij voor onze sport vuurwapens hanteren. Het spreekt voor zich dat lid worden van een schuttersvereniging en daaruit volgend wellicht eigenaar worden van een vuurwapen een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De veiligheid, niet alleen van uzelf, maar ook van uw mede schutters moet gewaarborgd blijven, dit is onze verantwoordelijkheid.

Wapens veilig hanteren, dat is uw verantwoordelijkheid !
Daarom is ook de SKW cursus voor onze beginnelingen een verplichting, die garant staat voor een goed begin in de schietsport. Onze lesgevers zullen u de grondbeginselen van het schieten bijbrengen alsook de vier regels van de veiligheid, die u in onze onthaalmap vindt.
De vier veiligheidsregels naleven is een must om iedereen van een veilige sport zonder ongelukken te laten genieten.

Tijdens de cursus zal u ook geïnformeerd worden over de wapenwetgeving, de sportschutterslicentie, wapenleer, EHBO, enz. Na het beëindigen van de cursus en het behalen van het SKW attest zal u een betere kijk hebben op de schietsport in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder.

Als laatste wil ik nog vermelden dat SKW wedstrijden en ledenschietings organiseert waarop u bij deze vriendelijk uitgenodigd bent.
Voel u vrij om mij of één van de bestuursleden te contacteren indien u vragen zou hebben.
Onze deur staat open voor u.

Met sportieve groeten

Frank Rodyns
Voorzitter SKW