Bij SKW worden beginnelingen zeker niet aan hun lot overgelaten. Integendeel, het huishoudelijk reglement stelt dat elk nieuw lid dat geen eigen wapen heeft, verplicht is deel te nemen aan de schietcursus voor beginnelingen gegeven door onze monitors. Hiervoor wordt slechts een kleine vergoeding gevraagd. Deze cursus omvat een 12 tal lesuren gespreid over verscheidene avonden met onder meer onderwerpen als:

  • Wapenleer
  • Wapenwetgeving
  • Veiligheid
  • Schiethoudingen
  • Schietvaardigheid

  • EHBO bij schietongeval

Indien de cursist slaagt in deze cursus mag hij op zichzelf doortrainen met de voorziene clubwapens. Anderen (niet beginnend van nul) moeten enkel een klein praktisch proefje afleggen ter bewijs dat ze de veiligheid kunnen respecteren en hun wapen wel degelijk kennen.
U ziet “VEILIGHEID” staat bij SKW hoog in het vaandel.

Clubwapens

Onze club beschikt over verscheidene wapens die ter beschikking zijn voor elk lid dat wenst ervaring op te doen met andere wapens.
Beginnelingen kunnen pas over deze wapens beschikken voor training indien ze met vrucht de beginnelingencursus gevolgd hebben of onder strikte begeleiding van een monitor.

Voor het uitlenen van deze wapens wordt vanaf 01 Jan 2010 een kleine vergoeding gevraagd.
Munitie kan in hoeveelheid beperkt voor het schieten verkregen worden in de club.

Wettelijke schietproeven

De wettelijk vastgestelde praktische schietproef kan ook afgelegd worden te SKW, bij onze examinatoren. De lijst van examendagen kan u terugvinden op deze site. Deelnemen aan de cursus SKW is trouwens de ideale manier om u hierop voor te bereiden.

Indien u meer info wenst over de schietsport of over schietclubs in uw buurt, kom dan eens langs en wij zullen u met plezier de nodige inlichtingen bezorgen. Zie ook de sectie opleidingen / praktische- en theoretische proeven voor meer info.