U heeft recentelijk een schrijven van de Schuttersclub SKW ontvangen met de vraag uw lidmaatschap te hernieuwen.
Vanaf dit jaar bieden we u ook de mogelijkheid om dit via de website te doen, met een online betaling.
Bij enige twijfel of onduidelijkheid vragen we u contact op te nemen met secretaris@schuttersclub-skw.be.

Verwerking betaling fout

Er is tijdens de transactie iets fout gelopen. Er werd geen geld overgemaakt.
Indien u een andere betalingsmethode wil proberen, kan dit opnieuw via Lidmaatschap hernieuwen.
Indien het probleem zich blijft voordoen, dan kan u contact opnemen met onze penningmeester.

Het SKW-bestuur

Opmerkingen

  • Elk lid is de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage verschuldigd zoals weergegeven in de statuten en het Reglement van Inwendige Orde.
  • BRASSCHAAT: Voor het schieten met een zwaar kaliber geweer op de Militaire stand te Brasschaat, aanvaard de militaire overheid enkel in december een ledenlijst. Hierdoor is het NIET mogelijk om in de loop van het jaar aan te sluiten.
    Voor nieuwe leden die vanaf 1 november 2019 lid worden, telt het lidmaatschap al voor 2020. In de periode 1 november 2019 – 15 december 2019 kunnen zij inschrijven voor Brasschaat 2020. De betaling moet VOOR 15/12/2019 op rekening van SKW gestort zijn.
    Nieuwe leden die na 6 december 2019 lid worden voor 2020 of waarvan pas na 15/12/2019 de betaling voor Brasschaat wordt ontvangen, kunnen niet meer voor 2020 voor Brasschaat ingeschreven worden.
  • Door het storten van uw lidmaatschapsgeld geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken in het kader van alle communicatie betreffende de vereniging, wedstrijden, het sportschieten, de SKW nieuwsbrief en de schietsportfederaties. Uw gegevens worden NIET aan derden medegedeeld. U kan dit ten allen tijde aanpassen door ons te contacteren.
  • Indien u meer informatie wenst, kan u steeds een afspraak maken tijdens de clubavonden.