Via deze pagina kan u online een lidmaatschapsaanvraag bij de Schuttersclub SKW indienen.
Vanaf dit jaar bieden we u ook de mogelijkheid via de website de betaling hiervan te regelen. Verdere formaliteiten, zoals pasfoto en dergelijke, worden verder in de club geregeld. Bij enige twijfel of onduidelijkheid vragen we u contact op te nemen met secretaris@schuttersclub-skw.be.

Uw gegevens als SKW-lid

Aanvraag nieuw Lidmaatschap
Adres (inschrijving in het bevolkingsregister) *
Adres (inschrijving in het bevolkingsregister)
Straatnaam en huisnummer
Gemeente
Provincie
Prostcode
Geslacht *
Burgerlijke staat *

Voorgaande info

Lidmaatschap bijdrage

Te betalen bijdragen (aankruisen welke van toepassing) *

Betaling lidgeld

Oud-leden

Gelieve bij de betaling per overschrijving er rekening mee te houden dat de verwerking een aantal dagen in beslag kan nemen. Uw lidmaatschap is pas in orde wanneer de gelden op onze rekening staan. U kan het bedrag storten op rekening van

 • Schuttersclub SKW
 • Rekening BE05 1430 8289 3675 - BIC: GEBABEBB
 • Gebruik de vermelding SKW2020 - NAAM LID

Graag slechts 1 lid per betaling. De betalingsinstructies worden na klikken op 'verzenden' u ook nog per mail toegestuurd.

Opmerkingen

 • Elk lid is de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage verschuldigd zoals weergegeven in de statuten en het Reglement van Inwendige Orde.
 • BRASSCHAAT: Voor het schieten met een zwaar kaliber geweer op de Militaire stand te Brasschaat, aanvaard de militaire overheid enkel in december een ledenlijst. Hierdoor is het NIET mogelijk om in de loop van het jaar aan te sluiten.
  Voor nieuwe leden die vanaf 1 november 20xx lid worden, telt het lidmaatschap al voor 20xx+1. In de periode 1 november 20xx – 15 december 20xx kunnen zij inschrijven voor Brasschaat 20xx+1. De betaling moet VOOR 15/12/20xx op rekening van SKW gestort zijn.
  Nieuwe leden die na 6 december 20xx lid worden voor 20xx+1 of waarvan pas na 15/12/20xx de betaling voor Brasschaat wordt ontvangen, kunnen niet meer voor 20xx+1 voor Brasschaat ingeschreven worden.

 • Door het storten van uw lidmaatschapsgeld geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken in het kader van alle communicatie betreffende de vereniging, wedstrijden, het sportschieten, de SKW nieuwsbrief en de schietsportfederaties. Uw gegevens worden NIET aan derden medegedeeld. U kan dit ten allen tijde aanpassen door ons te contacteren.
 • Indien u meer informatie wenst, kan u steeds een afspraak maken tijdens de clubavonden.